SIGLogo(t)
SynergieGeneeskunst

We hebben een wereld aan geneeswijzen om uit te kiezen.
Door ze te combineren, te integreren, is “voorkˇmen is beter dan genezen” een gegeven.
Ons lichaam is daarin altijd de integrerende factor.
Vanuit de samenhang van het lichaam is te leren hoe de geneeswijzen zijn te integreren.

SynergieGeneeskunst is gebaseerd op hetzelfde principe als waarmee de organen samenwerken: Synergie.
Door gebruik te maken van de verschillen, zijn overeenkomsten te versterken (en omgekeerd).
Op deze manier is het ook mogelijk gezond (‘normaal’) van ziek (‘verschil’) te onderscheiden.
Het gaat er steeds om om te begrijpen en te be-leven dat elk deel, Deel van het geHeel is.

In de SynergieGeneeskunst worden verschillende geneeswijzen samengebruikt, voor hetzelfde doel.
Bijvoorbeeld: een acupuncturist helpt een chirurg verdoven terwijl een helderziende het proces bewaakt.
Of: de osteopaath werkt samen met de ayurvedisch arts om een darmverstoring te ont-storen.
Het meest uitgesproken voorbeeld, in een ziekenhuis: de gereguleerde artsen verzorgen het lichaam, de ayurvedische artsen de voeding en fysiologische processe, de acupuncturist help het regulatiesysteem contact met de omgeving ter hervinden, en de spirituele genezer.zielszorger,verpleger/schoonmaker waakt ervoor dat het hele proces en de hele omgeving gezond blijft.

Synergiegeneeskunst windt haar basis in de theorie en praktijk van celdeling (“The Equation of Health”).
Het is de samenhang tussen alle cellen, organen, mensen en omgeving waar het steeds om gaat.
Wordt daarin de samenhang/balans verstoord, dan weten de geneeswijzen hoe dat is te her-stellen.
De wereldgeneeswijzen vullen elkaar daarin perfect aan: en vormen samen de Integrale Geneeskunst.

NavLeft NavUp
[WebDokter] [Het WebLoket] [SynergieGeneeskunst] [Overzicht] [Handboek] [Doe Het Zelf] [Therapie Tutoren] [Heel'otheek]
NavRight

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[Integrale Geneeskunst]
[Preventievegeneeskunst]
[ZelfGenezen]
[Webdokter]
[Wetenschap van Leven]