SIGLogo(t)
Therapie Tutoren

 

Therapie Tutoren Trainingen

Behandelaars hebben geleerd hoe ze mensen kunnen helpen genezen.
Vanuit hun dagelijkse praktijk weten ze welke aandoening het meeste voorkomen, en waardoor.
In de praktijk komt iedereen die het probleem heeft bij hen langs, voor uitleg, advises en/of behandeling.
Omgekeerd kan de behandelaar de patiŽnten uitnodigen om dat in de praktijk zelf te komen leren.

Therapie Tutoren gaat uit van de 10 meest voorkomende aandoeningen in de praktijk.
Alle patiŽnten van de behandelaar worden uitgenodigd om een serie trainingen te volgen.
Aan de hand van die trainingen kunnen de patiŽnten zelf die 10 aandoeningen begrijpen, verhelpen en voorkůmen; dit is het principe van “Aanstekelijke Gezondheid ((c) SIG)”.
Daardoor heeft de behandelaar meer tijd om de ernstigere aandoeningen beter te verhelpen of voorkůmen.

Therapie Tutoren Trainingen worden opgezet volgens een regelmatig schema.
Degenen die delnemen leren 10 aandoeningen zelf te begrijpen, en er zelf voor te zorgen.
Dat wat ze in de trainingen hebben geleerd, leggen ze degenen waar ze mee samenleven uit.
Die leren het dan ook, kunne het dan ook, en hoeven voor die aandoeningen niet te worden behandeld..

Begripsvorming Besprekingen

Het trainingen aanbod volgt een regelmatig schema; tot 4x/jaar.
Als dit niet in de praktijk kan worden gegeven, dan wel in het wijkhuis, de stadbibliotheek of in een kerk.
Met het leren van de behandeling/preventie van de Top Tien Trauma’s (aandoeningen) rijzen vragen op.
Daarvoor worden aparte bijeenkomsten verzorgd, 2/jaar, waarin de therapeut over zijn werk uitlegt.

Elke therapeut is altijd gefascineerd door gezondheid, ons lichaam, hoe het werkt, en verstoord raakt.
Daar zijn altijd goede verhalen over te vertellen, waar iedereen veel van kan leren; ook de patiŽnten.
Op die manier kunnen de patiŽnten zich ook gevoelsmatig inleven in de geneeswijze, en invoelen hoe de behandelaar werkt.
Dat geeft een dieper wederzijds begrip en respect, wat voor verdere behandelingen goed werkt.

Zelfstudiegroepen

De zelfstudiegroepen (2+/jaar) zijn opgezet om de patiŽnten te helpen hun eigen kennis en vardigheden te verdiepen.
In deze bijeenkomsten kunnen ze beoenenen wat ze in de Therapie Tutor Trainingen leerde.
Ze kunnen er ook met elkaar bediscussiŽren wat ze hoorden in de Begripsvorming Bespreking.
Vanzelfsprekend kunnen ze er alles bestuderen wat ze willen; en op basis daarvan hun behandelaars of anderen uitnodigen om verdere uitleg te geven.

Cursusaanbod

De patiŽnten kunnen vanuit de Zelfstudiegroepen, de BegripsBesprekingen en Therapie Tutoren Trainingen interesse krijgen om mťťr te leren over leven, lichaam, gezondheid en verzorging.
Hun behandelaars en hun waarnemers kunnen als praktijkgroep daar presentaties voor geven.
Ook behandelaars van andere geneeswijzen,aangesloten in het TTTT netwerk kunnen daarin meedoen.
SIG biedt het leeraanbod van Integrale Geneeskunst via de Holoversity (‘samenleeromgeving voor autididacten’).

NavLeft NavUp
[WebDokter] [Het WebLoket] [SynergieGeneeskunst] [Therapie Tutoren] [Top 10 Training] [Begripsvorming] [ZelfStudieGroepen] [Heel'otheek]
NavRight

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[Integrale Geneeskunst]
[Preventievegeneeskunst]
[ZelfGenezen]
[Webdokter]
[Wetenschap van Leven]