WebDokter SIGLogo(t)

Welkom

Hier komt een webloket met aanbod van alle wereldgeneeswijzen.
Studenten van opleidingen leggen uit wat hun aanpak je kan bieden
.
Hier is dan ook te zien waar je dit zelf kan leren: investeer in gezondheid.
Doel is het leren vinden van optimale zorg, maar vooral: preventie.

 1. informatiegeneeskunst - gezonde zelfbeleving
 2. regulatiegeneeskunst - vroege probleemonderkenning en herstel
 3. fysiologische geneeskunde - hervinden van gezonde balans
 4. anatomische behandelingen - symptoombehandeling en reparaties

DEZE WEBZAAIT WORDT MOMENTEEL
OPNIEUW INGERICHT; LEES VERDER...

Ons lichaam is de integrerende factor van ALLE (wereld)geneeswijzen.
Of een geneeswijze werkt wordt bepaald door het begrip van ons lichaam.
Ons lichaam denkt en communiceert in lichaamstaal (dus niet mentaal).
Cel-Informatie => cel-regulatie => orgaan-fysiologie => lichaamsanatomie.

Deze webzaait deelt geneeswijzen in, in vier verbonden categoriën.
1) informatie 2) regulatie, 3) fysiologie, en 4) anatomie.
In dezelfde volgorde zijn de behandelwijzen dan gerubriceerd als:
1) preventie, 2) vroeg-detectie, 3) bijstelling, en 4) symptoombehandeling
Het volgende schema vat dat basisprincipe samen:

Integratie

Regulatie

Fysiologie

Anatomie

Herstel

Bijstelling

Correctie

Symptoom

Gezond

Adaptatie

Compensatie

Decompensatie

Preventie

Vroeg-detectie

Genezing

Palliatie

De wereldgeneeswijzen kunnen we indelen in vier culturen.
De benaderingen complementeren elkaar, net als organen in een lichaam.
Door de geneeswijzen samen te gebruiken, is volle genezing mogelijk.
Samen laten ze ook zien dat, “Voorkómen beter is dan genezen”.

Verre Westen

Verre Oosten

Oosten

Westen

Sjamanisme

Meridianen

AyurVeda

Gereguleerd

Aura

Chackra

Meridianen

Cellen

Spirit

Soul

Mind

Body

Al deze behandelwijzen vullen elkaar aan.
De mate van autonomie en afhankelijkheid lopen in elkaar over.
In ons lichaam is te zien hoe ze elkaar complementeren.
De verschuiving van betrokkenheid is een natuurlijk gegeven.

VoorZorg

ZelfZorg

VerZorg

(Ont)Zorg

Informatie

Advies

Hulp

Gereguleerd

Onafhankelijk

Samenspel

Interactie

Afhankelijk

Inzicht

Cursus

Workshop

Behandeling

Het belangrijkste is het verschil in het gebruik van de behandelwijzen.
Voor preventieve zorg gaat het om methoden die je ZELF leert gebruiken.
Voor methoden van zelfherstel gaat het om uitwisseling met anderen.
Voor behandelmethoden ben je van anderen afhankelijk.

Beleving

Beoefening

Methoden

Middelen

liefde

interesse

gebruik

geld

doe het zelf

doe het samen

handel

winst

investering

cursus

abonnement

contract

Idealiter wil je afhankelijkheid van anderen voor zorg voorkómen.
De gereguleerde zorg is gericht op afhankelijkheid van zorgovername.
Het betalingssysteem is ingericht om betaling ervan te garanderen.
De tegenhanger is het (elk, samen) zelf investeren in gezondheid.

Het gaat erom de bedoeling van de geneeswijzen te leren kennen.
Is hun oogmerk winst, dan gaat het niet om het bieden van gezondheid.
Als je gezondheid wilt ervaren, zal je dat zelf moeten (leren) verzorgen.
Het webloket helpt je om je te oriënteren in het beschikbare aanbod.

•»Wat

  Hier kunt u ontdekken welke wereldgeneeswijzen beschikbaar zijn,
  De geneeswijzen complementeren elkaar op een logische manier.
  Het gaat er vooral om, ze optimaal te kunnen gebruiken.
  Ons lichaam is steeds de integrerende factor.

•»Hoe

 • Lees de website,
 • gebruik het forum (in de maak),
 • wordt lid van de vereniging (zet die zelf op),
 • ondersteun de stichting (ING 7234993).

•»Wanneer

  Deze webzaait is in ontwikkeling; doe mee:

•»Waar

  http://doehetzelf.webdokter.org:
  Op deze blog kunt u aangeven wat u hier wenst.

Gelieve aan te geven wat u zoekt en wilt bij
http://doehetzelf.webdokter.orgl.
Wilt u graag meedoen aan dit project, laat het ons weten:
info @ integralegeneeskunst.org.
Ondersteuning voor dit project is welkom:
er zijn veel projecten die we kunnen ondersteunen.
In reactie op de reacties via de Blog, zal hier een webaait worden opgezet die tegemoetkomt aan alle wensen.

Werk u met of een behandelwijze voor gezondheidzorg?...
dan kunt ook u zich via deze website presenteren.
Vraag naar de voorwaarden en tarieven.


Donaties dragen deze webzaait en dienen voor het stimuleren van verdere projecten.

NavLeft NavUp
[WebDokter] [Het WebLoket] [SynergieGeneeskunst] [Therapie Tutoren] [Heel'otheek]
NavRight

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[Integrale Geneeskunst]
[Preventievegeneeskunst]
[ZelfGenezen]
[Webdokter]
[Wetenschap van Leven]