Overzicht SIGLogo(t)

Vier soorten van geneeswijzen:
Vier samenhangende lichaamssystemen

Iedereen heeft ALTIJD vrije keuze uit ALLE geneeswijzen.
Het zogenaamde vergoedingensysteem heeft alleen te maken met betaling.
‘Verplichte verzekering’, verzekert betaling van enkele behandelwijzen.
Voor geld zijn alle behandelvormen altijd beschikbaar...

Het is maar de vraag of dat is waarvoor je wilt betalen...
Je kan je geld uitgeven aan mensen die verdienen aan ziekte.
Je kan er ook voor kiezen om zelf te investeren in gezondheid.
In dat geval betaal je aan mensen die je helpen jezelf te verzorgen.

  1. Er zijn veel geneeswijzen die gericht zijn op zelfherstel.
  2. Ook zijn er middelen om je zelfgenezingsvermogen te herstellen.
  3. Daarnaast zijn er methoden om ongemakken vlot te verhelpen.
  4. De behandelmethoden voor ziekte zijn in feite je laatste keuze.

Er zijn situaties waarin je daarin geen keuze kan hebben.
Vandaar dat het eenvoudiger is om alle geneeswijzen te kennen.
Deze webzaait is bedoeld om ze optimaal samen te kunnen gebruiken.
Tot dat doel laten alle behandelaars hier t.z.t. zien wat ze kunnen bieden.

Ons lichaam toont hoe geneeswijzen zijn te gebruiken, en te combineren.
Ons lichaam is ALTIJD de integrerende factor, voor ELKE behandeling.

Een behandeling is alleen effectief als die het lichaam aanspreekt.
Het gaat altijd om de integratie van 1) cellen in 2) organen in 3) ons lichaam in 4) onze omgeving.

1) Informatiegeneeswijzen - Gezond Wereldbeeld.

Ons wereldbeeld in ons hoofd staat centraal in onze beleving.
Als dat wereldbeeld verstoord is, gaan we onjuist om met onze omgeving.
Ons lichaam krijgt het daardoor soms zwaar te verduren.
Informatiegeneeswijzen herstellen de interne integriteit.

Informatiegeneeswijzen werken met bewustzijn, op alle niveaus.
Het belangrijste werkmateriaal is natuurlijke informatie.
Informatiegeneeswijzen werken altijd op basis van je eigen beleving.
Voor herstel is nodig om in te zien dat je beleving soms onjuist, ‘ziek’, is.

  • Voor meer informatie over informatie integratie: lees het werk van Karl Pribram

2) Regulatiegeneeskunst - herstel van de systeemgrens in de omgeving

Ons hele lichaam is gebaseerd op samenspel in/met/van de omgeving.
De hele lichaams is opgebouwd volgens dat principe: als cellen en organen.
De membranen, kapsels en huid van ons lichaam vormen de verbinding.
Het regulatiesysteem in ons lichaam houdt die lichaamsgrenzen intact.

De regulatiegeneeswijzen spelen in op dit herstelniveau van ons lichaam.
Het gaat vooral over frequentie-elektro-magnetische benaderingswijzen.
Deze interageren met neuronen en hormonen, bindweefsel en cellen.
Acupunctuur en homeopathie zijn op dit niveau bruikbare methoden.

  • Voor meer informatie over de systeemregulatie: lees het werk van Hans Selye

3) Fysiologische geneeskunde - herstel van natuurlijke processen

Ons lichaam is integraal onderdeel van onze omgeving.
De voedselkringloop loopt door in ons lichaam, in alle organen en cellen.
Die kringlopen zijn gebaseerd op de uitwiseling tussen levende cellen.
Dat samenspel staat bekend als de Fysiologie; de verbonden lichaamsprocessen.

De kringlopen in ons lichaam worden voortdurend afgesteld en bijgesteld.
Dit gebeurt door het regulatiesysteem, met grens(ver)stellend vermogen.
Dat gebeurt weer op basis van de informatie integratie in het lichaam.
Daarin zijn de lichaamsprocessen met de omgevingsprocessen verbonden.

  • Voor meer informatie over de procesgeneeskunst: lees het werk van Bert Verveen

4) Anatomische medicijnleer - reparatie benadering

De medicijnleer zoals we die hier kennen is gebaseerd op ‘reparatie’.
Deze aanpak werd van origine op de slachtvelden ontwikkeld.
De barbiers werden later chirurgijns; aderlaten werd medicijnleer.
De reguliere nebadering is vooral de gereguleerde behandelmethoden.

In de anatomische medicijnleer staat het fysieke lichaam centraal.
Diagnosticeren van ziekte was vooral gebaserd op fysieke afwijkingen.
Later werd dat uitgebreid met meetbare chemische verstoringen.
Er moet dus altijd een verstoring zijn, voordat behandeling is te bieden.

Integratie van de geneeswijzen

Ingeval van ernstig letsel is directe zorgovername geboden.
Het is dan zaak om het lichaam ‘op te vangen’, en functies over te nemen.
De gereguleerde egeneeskunst is uitstekend in staat om dit te bieden.
Er zijn veel middelen en instrumenten ontwikkeld om dat te kunnen doen.

veel vaker ontstaat ziekte door verstoring van natuurlijke processen.
Het samenspel met de omgeving raakt daarin soms verstoord.
Dat is te herleiden tot verstoringvan kopeling en terugkoppeling.
Natuurkeneeskunde herstelt de aansluiting tussen interne en externe processen.

Elk organisme heeft vrije keuze, en speelt daarmee met de systeemgrens.
Regulatiegeneeskunst onderkent de schakelmomenten die dat bepalen.
Dit speelt zich af op het niveau van zogenaamde “singulariteiten”.
De methoden die worden gebruikt zijn veelal frequentie-elektro-magnetisch.

Vrije Keuze is het kenmerk van leven; leven is het daarmee leren omgaan.
Informatiegeneeskunst herstelt de informatie integriteit.
Hierbij wordt dus gewerkt met pure informatie.
Vandaar dat deze geneeswijzen op veel manieren met symbolen werken.

Wetenschapvanleven.nl (www.scienceoflife.nl) geeft uitleg van de principes.
Integralegeneeskunst.org legt uit hoe die zijn te gebruiken.
Zelfgenezen.nl biedt suggesties voor zelfzorg.
Preventievegeneeskunst.nl legt uit hoe voorzorg is te gebruiken.

- - -

Elk van deze onderwerpen wordt verder uitgewerkt in deze webzaait.

Daar is tijd voor nodig.
In deze kultuur geld(t): tijd = geld.
Donaties zijn daarvoor nodig: doe je mee?.
Geef op het overschijfformulier aan welke aanvulling gewenst is.
Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of klik hier:

 

NavLeft NavUp
[WebDokter] [Het WebLoket] [SynergieGeneeskunst] [Overzicht] [Handboek] [Doe Het Zelf] [Therapie Tutoren] [Heel'otheek]
NavRight

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal:

 

[Integrale Geneeskunst]
[Preventievegeneeskunst]
[ZelfGenezen]
[Webdokter]
[Wetenschap van Leven]