Regulatiegeneeskunst SIGLogo(t)

Qi, homeogeneeskunst, meridianen en elektroceutica

Vier essays beschrijven het principe van het elektromagnetische lichaamsregulatie-systeem.
Deze vier essays complementeren de essays over Shen; informatiegeneeskunst.
De vier Qi-essays beschrijven waarom en hoe we therapeutisch met het elektromagnetische regulatiesysteem kunnen omgaan.
Het 4e Essay, Elektroceutica, stelt expliciet dat daar risico’s aan verbonden zijn.

Het risico ontstaat wanneer een patroon/frequentie/resonantie/middel wordt ‘opgelegd’/opgedwongen op het lichaamssysteem.
Dat risico bestaat in de elektroceutica, omdat daar energie wordt gebruikt zonder bewustzijn.
Dat risico bestaat minder, of niet, wanneer de informatie niet wordt opgedwongen maar voorgehouden.

Qi-therapie beschrijft de basis van het elektromagnetische regulatiesystem: de informatiestromen tussen de levende cellen in ons lichaam.
Homeogeneeskunst beschrijft het gebruik van patroonherkenning van patroonverstoring, en het gebruik van elektromagnetische informatie voor zelfherstel van het lichaam.
Meridiaantherapie beschrijft het gebruik van faseregulatie in het lichaam door het fase-verdraaien (versterken/verzwakken) van de systeem eigenfrequenties.
Elektroceutica zijn apparaten die frequentiepatronen meten en verstoringen daarin detekteren en omkeren.

Het probleem met elektroceutica is dat ze goed werken; en de fase-omkering goed kunnen doen, maar niet verklaren.
Meridiaantherapie kan dezelfde verstoringen detecteren, en omkeren, maar merkt daarbij direct welke andere verstoringen daaraan gerelateerd zijn.
Homeogenezing kan het gevolg van een verstoring detecteren, en indiceren/’corrigeren’, maar niet monitoren tijdens toepassing/gebruik.
Qi-therapie legt uit hoe dit werkt, en hoe dat kan worden gebruikt;  inclusief het voorstel hoe Elektroceutica (diagnostisch), meridiaantherapie (empirisch) en homeogeneeskunst (therapeutisch) optimaal samen kunnen worden gebruikt.

Qi-Therapie

Qi-therapie legt de basis voor deze serie van vier Essays.
Daarin wordt het principe van fase-informatiestromen beschreven.
Dit is een uitwerking van de interne dynamiek van de informatiegeneeskunst (Shen).

Homeogeneeskunst

Homeogeneeskunst is het therapeutisch gebruik van dragers van elektromagnetische signalen.
De signalen zijn een equivalent van het elektromagnetisch spectrum van natuurlijke samenhang.
Van oudsher werden daar de informatie/samenhang van planten voor gebruikt; elk elektromagnetisch spectrum is bruikbaar.
Het signaal wordt aangeboden aan het lichaam; wat daar vervolgens zelf ‘mee omgaat’.

Meridiaanbehandeling

Meridianen zijn lichaamsbanen van overdracht van fasesamenhang.
Deze banen zijn elektrisch te meten, en hebben elk hun eigen frequentie.
’Aanprikken’ van deze frequenties ‘legt die op, op het hele lichaam’.
Goed begrip van de Qi-samenhang is nodig om het lichaam niet daardoor te verstoren.

Elektroceutica

Elektroceutica zijn elektronische apparaten die lichaamsfrequenties kunnen meten.
Analoog aan de Homeopgeneeskunst, bieden ze het lichaam frequenties aan.
Net als the Meridiaanbehandeling leggen ze het lichaam frequenties op.
Dat opleggen (‘signal clamping’) kan de samenhang van het lichaam verstoren

Verzieken van de Ziel

“Opleggen van frequenties kan de samenhang van het lichaam verstoren”.
In dit geval gaat het over het opleggen, opdwingen, op het elektromagnetisch regelsysteem.
Dat betekent dat het fase-omkering oplegt, teweegbrengt, op het HELE elektromagnetische regelsysteem.
Potentieel kan dat de samenhang van het integrale regelsysteem verstoren; de ziel.

SSSS: Systeem Singulariteiten Stabiliteit Set

Het elektromagnetische regelsysteem is opgebouwd uit de communicatie tussen levende cellen.
Die cellen hebben fysisch, chemisch, elektromagnetisch en fotonisch contact.
Dat contact is opgebouwd vanuit celdeling vanuit de deling van de eerste cel.
Het patroon van samenhang is een tijdfractal; een ‘beslisboom’ (“de Ziel”) die al die levende cellen ‘verbindt.

S(P)ESPF: Systeem (Patho) Eco- Socio- Psycho- Fysiologie

De communicatie tussen levende cellen heeft de vorm van kringlopen {Verveen}.
Wordt de integriteit (op elk niveau) van die kringlopen verstoord, dan ontstaat ziekte.
Het gaat om de samenhang tussen het fotonen-, electromagnetische-, Vrije-elektronen- (chemische-) en gebonden-elektronen- (fysieke-) veld.
Het gaat tegelijkertijd ook om de samenhang tussen mensen, in de mensheid; die op diezelfde velden/samenhang is gebaseerd.

Integrale Integriteit

Genezen is het herstel van de universele samenhang is een deel van het geHeel.
Behandeling zal alléén kunnen leiden tot genezing als het op dat geHeel is gebaseeerd.
Behandeling van ziekte zal altijd zijn gerelateerd aan verstoring; dus verstoren.
Herstel van gezondheid vereist dat gezondheid – de dynamiek van het geHee in het Deel) onderkend wordt.

 

 

 

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: