Procesgeneeskunde SIGLogo(t)

Het werk van Bert Verveen is de spil van dit onderdeel van project Integrale Geneeskunst.
Zijn Systeem (Patho)Fysiologie heeft een veel meer algemene interpretatie.
Het principe geldt voor ecologie, sociologie, psychologie en fysiologie.
Zodra processen ontregeld raken,  worden “gezonde” systemen ‘ziek’.

Belangrijker dan de Procesgeneeskunde is dus de procesregulatie.
De regulatiegeneeskunst is daarmee bepalend voor alle systeemprocessen.
Echter, alle processen worden gedragen door de fysieke unieke lichaamscellen.
De informatie-integratie is daarmee allesbepalend voor systeemintegriteit (=gezondheid).

De systeemtheorie biedt een fundamentele verdieping in biologisch medisch inzicht.
Het vereist echter ook een fundamentele verdieping in standaard medisch inzicht.
Klassieke wetenschappelijke benadering is op dit niveau onbruikbaar.
De relativistische systeembenadering (procensgeneeskunde) is een minimum vereiste.

Klassieke theorie is waar de meeste artsen (nog) mee leren werken.
Relativiteit is het principe waar de procesgeneeskunde mee werkt.
Waarschijnlijkheid is echter het principe op het niveau van systeemregulatie.
Vrije Keuze is echter de bepalende factopr voor leven, en onze gezondheid en ziekte.

Elk van de vier wereldgeneeswijzen helpt ons om inzicht in gezondheid te verdiepen.
De procesgeneeskunde helpt ons om de bepalende processen te kunnen begrijpen.
Het is de basis voor het hogerliggend niveau, van de elektromagnetische systeemregulatie.
Maar het blijft altijd gebaseerd op de vitaliteit, en het bewust zijn, van levende cellen.

 

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: