Wij zijn een kolonie van Zelfbewuste Cellen SIGLogo(t)

Ons lichaam is een kolonie van elk zelf-bewuste cellen
De ‘vegetatieve’ celsamenhang is een fractal, de ziel.
De organisatie in organen is volgens ‘animale’ territoria.
’Menselijke’ omgevingsbeleving berust op voorstellingsvermogen.

Elke organisatieniveau heeft haar eigen vorm van bewustzijn.
Die be-leven we als individu in relatie in mensheid in omgeving.
Alle lichaamsprocessen bepalen ook de samenhang van de mensheid
Gezondheid en vrede zijn de beleving van integratie in de omgeving.

De mensheid als geheel is één integraal organisme.
Ons normale paranormale vermogen is ons mensheidsbewustzijn.
Ons normale zelfgenezend vermogen is gebaseerd op celbewustzijn.
In de slaapcyclus doorlopen we de bijbehorende niveaus van bewustzijn.

    Vrije Keuze is een geven van alle vormen van leven.
    In hun systeemgrens zijn alle vormen van leven verbonden.
    Elk levend wezen bepaalt haar eigen betrokkenheid in haar omgeving.
    Als mens doen wij dat ook; als mens EN als mensheid.

- - -

De tabel toont de basis van gezondheid, vrede, bewustzijn en scheppend vermogen.
Het is altijd gebaseerd op unieke eigen autonome soevereine be-leving.
Tegelijkertijd is het gebaseerd op de opbouw van de mens EN de mensheid.
Gezondheid en vrede zijn gebaseerd op onze omgang met vrije Keuze; elk, samen.

Anatomie

Fysiologie

Regulatie

Informatie

Structuur

Proces

Transformatie

Integratie

Ruimte

Tijd

Energie

Fase

Vast

Vloeibaar

Gasachtig

Plasma

 

 

 

 

Cel

Orgaan

Lichaam

Mensheid

Individu

Relatie

Groep

geHeel

Bewust

Onderbewust

Onbewust

Buitenbewust

Denken

Voelen

Willen

Zijn

 

 

 

 

Fase

Atoom

Molecule

Materie

Foton

Elektron

Proton

Neutron

Zwakke kracht

Elektromagnetisme

Sterke Kracht

Zwaartekracht

golfknoop

golftrein

golfenveloppe

Soliton

 

 

 

 

‘Sensorcel’

‘neuron’

‘zenuwknoop’

‘hersenen’

Dirac Puls

Fourier Code

Moiré Patroon

Hologram Beeld

Voorbrein

Linker Brein

Rechter Brein

Achterbrein

Heiligbeen

Hara

Hart’

‘Hoofd’

 

 

 

 

Punt [0D]

Lijn [1D]

Vlak [2D]

Volume [3D]

Focus

Analyse

Synthese

Integriteit

‘Ja’

‘Nee’

‘Misschien’

‘ik weet het niet’

Vrije Keuze

Response-Ability

Be-Leving

“Schepping”

Tabel 1. De 4D logica van de integriteit van de mens(heid)

Deze tabel is een samenvatting van een veel groter 4D schema.
De basisgedachten stammen ui de wetenschap, geneeskunst, Mystiek en kunst.
Het gaat altijd om onze eigen soevereine beleving, als mens en als mensheid.
Leer meer in www.paradijs.org en “de wetenschap van leven” www.scienceoflife.nl.
 

NavLeft NavUp NavRight
[Integrale Geneeskunst] [Integratie van de Geneeswijzen] [Opzet] [Onderzoek] [Onderwijs] [Overleg] [Oplossingen] [Doe Mee !] [Ondersteun!]

SIG-zaait
SIGLogo2
Opgericht 12 februari 2002
KvK Amsterdam 34175768

Voor Donaties:

Postbank rekening 7234993 t.n.v. SIG

of via PayPal: