Welkom !
Onwetenschap

Onwetenschap is een nieuwe ontwikkeling in de samenleving.
Een kleine groep van mensen stelt dat zij weten wat “onwetenschappelijk” is.
Dat is opvallend; want wetenschap onderzoekt wat het niet kent.
In de wetenschap is de term “onwetenschappelijk” niet te vinden
.

“Onwetenschappelijk” is de hedendaagse vorm van ‘dat staat niet in de bijbel’.
“Onwetenschappers” zijn mensen die iets “onwetenschappelijk” noemen.
“Onwetenschap” is de activiteit van de onwetenschappers.
“Onwetenschap” is een kerk: ze handelen uit geloofsovertuiging, baseren zich op geschreven tekst, argumenteren op grond van dogma, en menen dat hun geloof voor alle mensen moet gelden.

  • Onwetenschap is een geloof, met een politieke agenda.

In onze samenleving zijn meerdere van zulke ‘kerken’ te vinden.
Eťn van die kerken is www.kwakzalverij.nl
In tegenstelling tot de naam, stellen de leden dat ze kwakzalverij willen bestrijden.
Aan hun agenda, en acties, is te zien dat ze slechts concurrentie willen elimineren.

  • Geloofsstrijden van kerken gaan over macht en geld.

Het betreft een groep van mensen die - zeer - stellige uitspraken doen, ten koste van het welzijn van andere mensen.
het is een politieke beweging, met achteriggende financiŽle belangen.
Het doel wat zij beogen is om er zelf beter van te worden, door anderen als slecht af te schilderen.

Het gaat om een psychologische oorlog:
Ze doen alsof hun doel goed is: alsof ten dienste van de mensheid.
Hun middel is aggressie, valse beschuldiging, smaad, en laster.
Hun achterliggende doel is eigen gewin: elimineren van concurrentie.

Het gaat om een oorlog.
Ze gaan een strijd aan met mensen die andere mensen succesvol genezen.
Ze kijken daarbij niet naar de behaalde resultaten.
In plaats daarvan stellen zij, luide, dat zij het niet kunnen begrijpen.

Zolang leven nog niet is begrepen, is gezondheid ook niet te begrijpen.
Wetenschap van Leven beschrijft het basisgegeven van leven: Vrije Keuze.
Het laat zien waarom leven niet is te beschrijven, slechts te beleven.
Het geeft inzicht in de centrale rol van bewustzijn in leven, en gezondheid.

Donaties:
postbank 7234993
t.n.v. SIG